'Skoven'

Du kunne måske også være interesseret i ...

Vi hylder skoven, fordi skoven er klimakæmper.

Skove optager og binder enorme mængder kulstof, som bliver til drivhusgassen CO2, når det frigives. Skovene er derfor i høj grad med til at bremse klimaforandringerne.

X